Historia

HRB Service AB grundades av Harem ”Harre” Rafat under 2014, under de första verksamhetsåret rekryterade HRB en projektledare och 10 hantverkare. 

Fokus låg på att etablera en stabil verksamhet och mestadels av arbetet har varit inom skadeservice genom försäkringsbolaget Trygg-Hansa AB. Även privatpersoner har stått för önskemål som; mindre renoveringar eller totalrenoveringar.

Mot år 2016 slut genomfördes större entreprenader såsom Besqab, M3 och SSM Bygg & Fastighets AB, även fortsatt samarbete med diverse företag och BRF:er runt om i stor-Stockholm. Vi tar även emot beställningar direkt från flera olika försäkringsbolag såsom Moderna försäkringar och Länsförsäkringar.

HRB valde att 2017 satsa stora resurser på ett nytt verksamhetsledningsprogram, Povel. Med hjälp utav detta processorienterade program arbetar HRB enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard 14001.

HRB har tydlig arbetsfördelning genom hela företaget där de anställdas kompetens och trivsel värderas högt. Med detta i fokus vill vi verkställa det optimala resultatet för både kunden och vår verksamhet.

För HRB är det viktigt att hålla tidsramen och god kvalitet på alla arbeten. Alla våra arbeten som genomförs är en referenspunkt till det som HRB är –  ett välkänt byggföretag som går att lita på.

År 2018 öppnades HRB filialen på Norrasidan av Stockholm, med detta kom nya rekryteringar och mycket utbildningstid både för projektledarna, arbetsledarna och snickarna.

Systerbolaget HRB Riv & Sanering öppnade verksamhet i februari, med ett gemensamt mål i koncernen kan vi lägga fokus på snabb hantering.

I oktober 2018 öppnades det efterlängtade norrsidan kontoret i Kista, där hittas HRB Riv & Sanering samt HRB Service Norrorts team. 

I slutet på 2018 skrevs avtal med Gjensidige Försäkringar AB, detta blir början till en ny avdelning. HRB utför flera arbeten åt Coor Fastighetsservice i målsättning att även där ha ännu en fungerande avdelning.

2019, i början av första kvartalet har HRB service genomgått en revision i sitt processorienterade verksamhetsledningssystem och blivit POVEL certifierade. 

2019 öppnade HRB Installation verksamhet med 2 elektriker och Hermil Hernandez som VD.

2020 öppnade HRB Rörteknik med Stefan Geier som VD. Vid start har HRB Rörteknik 4 anställda och målet är att anställa fler VVS-montörer under 2020. 

2021 Till dagens datum består HRB gruppen av ca 70 medarbetare. Idag är HRB Trygg-hansas och Gjensidiges största förtroende entreprenör i Sverige, men de skrevs även avtal med Länsförsäkringar under 2020 och vi kommer skriva nya avtal med fler försäkringsbolag i framtiden.

2021 blev HRB Gruppen en del av Metrolitkoncernen. Tillsammans med Metrolits långa erfarenhet av entreprenadverksamhet och starka plattform skapas det förutsättningar för HRB-bolagen att fortsätta växa inom våra områden. HRB Gruppen delar Metrolits ambition att bygga en ledande ROT- och serviceverksamhet i Mälardalen.

HRB Service har från och med September 2021 Harem Rafat som VD och Alexander Naumov som vVD/Storskadechef. De tre delägarna är alla verksamma inom företaget, Harem Rafat, Hawar Rafat och Alexander Naumov.

2022 öppnade HRB Södermanland verksamhet med Nicklas Andersson som VD. HRB Södermanland är ett byggföretag som kommer att samarbeta med försäkringsbolagen som vi har avtal med. Nytt kontor har även öppnat i Södertälje där Nicklas kommer att driva verksamheten. Målet är att anställa fler medarbetare till HRB Södermanland under 2022.  

Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås

Färögatan 4, 164 40 Kista