Historia

HRB Service AB grundades av Harem ”Harre” Rafat under 2014, under de första verksamhetsåret rekryterade HRB en projektledare och 10 hantverkare. 

Fokus låg på att etablera en stabil verksamhet och mestadels av arbetet har varit inom skadeservice genom försäkringsbolaget Trygg-Hansa AB. Även privatpersoner har stått för önskemål som; mindre renoveringar eller totalrenoveringar.

Mot år 2016 slut genomfördes större entreprenader såsom Besqab, M3 och SSM Bygg & Fastighets AB, även fortsatt samarbete med diverse företag och BRF:er runt om i stor-Stockholm. Vi tar även emot beställningar direkt från flera olika försäkringsbolag såsom Moderna försäkringar och Länsförsäkringar.

HRB valde att 2017 satsa stora resurser på ett nytt verksamhetsledningsprogram, Povel. Med hjälp utav detta processorienterade program arbetar HRB enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard 14001.

Från och med April 2017 har HRB Service AB en ny VD, Alexander Naumov.  De tre delägarna är alla verksamma inom företaget, Harem Rafat, Hawar Rafat och Alexander Naumov.

HRB har tydlig arbetsfördelning genom hela företaget där de anställdas kompetens och trivsel värderas högt. Med detta i fokus vill vi verkställa det optimala resultatet för både kunden och vår verksamhet.

För HRB är det viktigt att hålla tidsramen och god kvalitet på alla arbeten. Alla våra arbeten som genomförs är en referenspunkt till det som HRB är –  ett välkänt byggföretag som går att lita på.

År 2018 öppnades HRB filialen på Norrasidan av Stockholm, med detta kom nya rekryteringar och mycket utbildningstid både för projektledarna, arbetsledarna och snickarna.

Systerbolaget HRB Riv & Sanering öppnade verksamhet i februari, med ett gemensamt mål i koncernen kan vi lägga fokus på snabb hantering.

I oktober 2018 öppnades det efterlängtade norrsidan kontoret i Kista, där hittas HRB Riv & Sanering samt HRB Service Norrorts team. 

I slutet på 2018 skrevs avtal med Gjensidige Försäkringar AB, detta blir början till en ny avdelning. HRB utför flera arbeten åt Coor Fastighetsservice i målsättning att även där ha ännu en fungerande avdelning.

2019, i början av första kvartalet har HRB service genomgått en revision i sitt processorienterade verksamhetsledningssystem och blivit POVEL certifierade. 

2019 öppnade HRB Installation verksamhet med 2 elektriker och Hermil Hernandez som VD.

2020 öppnade HRB Rörteknik med Stefan Geier som VD. Bolaget drivs av de två delägarna Stefan Geier och Petri Anttila. Vid start har HRB Rörteknik 4 anställda och målet är att anställa fler VVS-montörer under 2020. 

2020 Till dagens datum består HRB gruppen av ca 70 medarbetare. Idag är HRB Trygg-hansas och Gjensidiges största förtroende entreprenör i Sverige och vi kommer skriva nya avtal med fler försäkringsbolag under 2020 

Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås

Färögatan 4, 164 40 Kista