Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

HRBs största styrka ligger inom försäkringsärenden. Vi är idag förtroendeentreprenör till Trygg-Hansa och arbetar även med alla andra större försäkringsbolag.

HRBs kunskap inom försäkringsärenden sträcker sig allt ifrån vattenskador till stora husbränder.

Utöver att reparera skadan tar vi även hand om projekteringen, kundkontakten och kalkyleringen.

Försäkringsärenden är känsliga då försäkringstagaren ofta är skakad, vi tar hand om era ärenden och era kunder med professionella bemötanden i skadehanteringen.

Kontakta oss

Vår arbetsprocess

Steg 1

Samla in information

Alla arbeten börjar med en vision om förbättring, vi sätter oss tillsammans och går igenom exakt vad ni som kund vill uppnå och vilket just ert behov är.

Steg 2

Analys av önskemål

Vi analyserar era önskemål och levererar ett kostnadsförslag för era begärda förändringsarbeten. Tidplaner och delmål sätter vi även under denna fas.

Steg 3

Genomförande

This is where the magic happens! Vi genomför överenskomna uppgifter enligt tidplan.

Steg 4

Leverans

När arbetet har slutförts besiktar vi dem utförda aktiviteternas kvalitet och intygar arbetets garanti och legitimitet.

Våra senaste projekt

Britasgränd

HRB har arbetat i området för att hjälpa BRFen med deras underhållsplan, detta år med takjobb. […]

Läs mer

Lediga tjänster

HRB Service är ett innovativt och dynamiskt företag som alltid är i behov av kompetenta människor som kan hjälpa oss att utvecklas.

Jobba hos oss

Kostnadsfri konsultation

Är du i behov av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss. Vi lämnar alltid kostnadsfria konsultationer till alla våra kunder.

Kontakta oss

Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3
142 50 Skogås