Äkta Hussvamp

Det många kallar äkta hussvamp kallar vi den största skräcken för en fastighetsägare. Till skillnad från hussvamp som hämtar vatten lokalt där den växer kan äkta hussvamp leta nya vattenkällor och transportera vatten in i konstruktionen.

Äkta hussvamp eller ”Serpula Lacrymans” (den krypande och gråtande på latin) trivs bäst i dåligt ventilerade utrymmen med hög fuktighet och en temperatur på 21-22C.

Utan bekämpning är svampen inte bara en ekonomisk dränering utan den har även många andra otrevliga egenskaper, eftersom att den hämtar in vatten till svampkroppen ger den förutsättningar för mögel att börja växa.

I samarbetet med saneringsföretag har efterfrågan av projektering och sanering av Äkta Hussvamp blivit större detta år. Vår specialist-grupp inom området har utarbetat en effektiv plan för bekämpning av Äkta hussvamp.

Är du osäker på om du har Äkta hussvamp eller hussvamp? – Ring 08-39 09 24 där blir du kopplad till vår specialist på Äkta Hussvamp.

Utdrag ur Byggforskningsrådets informationshäfte om: Fukt & Mögel.
4 december 1988

Äkta hussvamp som har förmågan att själv växa in i torrt virke åstadkommer störst ekonomisk skada. Den kan växa förbi (över) icke ved baserade material och tryck impregnerat virke för att sedan infektera virke längre bort. Tegelväggar och lättbetongväggar är inget hinder för äkta hussvamp.
Ibland kan byggreparationer efter hussvamp-skador misslyckas och förnyade angrepp ske inom ett par år.
Misslyckanden beror i de flesta fall på rötskadornas komplicerade natur. Byggreparatören kan inte se skillnad på de olika rötskadorna i virke. Friläggning och borttagning av rötsvamp blir ofta otillräcklig. Det rekommenderas att tillkalla mykologisk expertis i samband med rötskador eller skicka angripet virke för analys innan byggreparationen påbörjas.


Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3
142 50 Skogås